Obvezna je registracija te aktivacija Poreč Bike Share računa kako biste mogli unajmiti bicikl.

Putem obrasca na www.porecbikeshare.com ili mobilnom aplikacijom ili direktno na terminalu na stanici s biciklima. 

Za aktivaciju Poreč Bike Share računa potrebna je važeća kreditna ili debitna kartica na kojoj se nalazi minimalni iznos za aktivaciju naveden u cjeniku.

Sve važeće kreditne kartice: Mastercard, VISA, Diners i American Express (na webstranici). Od debitnih kartica VISA Electron.

Za aktivaciju PAY AS YOU GO potrebno je uplatiti 10 kn (1,33 EUR ). To je Poreč Bike Share kredit i može se u potpunosti potrošiti na vožnje biciklom. Svakih 30 min na običnom biciklu je 10 kn (1,33 EUR ), a na električnom biciklu je 20 kn (€2,65) svakih 30 min. 
Moguće je aktivirati

Poreč Bike Share stanice nalaze se na sljedećim lokacijama: Špadići kod hotela Pinia, Borik, Centar Lungomare, Centar Riva, Brulo

Pošalji nam upit na info(at)nextbike.hr ili nazovi call centar na 01 777 6534. Novi PIN bit će poslan na tvoj mobilni uređaj i na email adresu.

Svaki korisnik ima pravo unajmiti najviše 4 bicikla na jedan korisnički račun.

Usluge Poreč Bike Share sustava dozvoljeno je koristiti punoljetnim osobama starijim od 18 godina. korištenje usluge osobama mlađim od 18 godina dozvoljeno je jedino ako su u pratnji punoljetne osobe koja je unajmila bicikl. u tom slučaju punoljetna osoba u svakom pogledu odgovara za maloljetnu osobu.

Prijavi se na www.porecbikeshare.com s brojem mobitela i PIN-om i provjeri svoj korisnički račun. Na jednom mjestu pregledaj sve svoje vožnje, stanje računa, aktivaciju odabranog paketa ili narudžbu korisničke kartice..

Prijavi se na www.porecbikeshare.com sa svojim brojem mobitela i PIN-om i zatraži korisničku karticu pod Promjena opcije i nextbike kartica ili jednostavno pošalji email na info(at)nextbike.hr

Kod povrata bicikla, bicikl obavezno treba gurnuti do kraja u stalak dok se ne čuje zvučni signal. Ako elektromagnetska bravica uspješno zaključa bicikl, povrat će automatski biti evidentiran u sustavu te nema potrebe za odjavu bicikla na terminalu ili putem mobilne aplikacije. Za provjeru uspješnosti odjave bicikla, to je moguće putem mobilne aplikacije, pozivom call centru na 01 777 6534 ili na www.porecbikeshare.com.

Ukoliko se dogodi da nema slobodnih mjesta u stalcima, bicikl je potrebno zaključati mehaničkim lokotom za najbliži bicikl koji je u stalku, a povrat je obavezno napraviti ručno na terminalu ili putem mobilne aplikacije ili pozivom call centru na 01 777 6534.

Ukoliko se dogodi da su bicikli vezani lokotom jedan za drugi, unajmljuje se bicikl s vanjske strane stalka. bicikl se otključava samo pomoću šifre lokota koju sustav šalje prilikom najma bicikla.

Šifra lokota sastoji se od 4 znamenke koje je potrebno namjestiti na sredinu lokota i povući van. Sredina lokota označena je zadebljanjem na kojemu je potrebno namjestiti 4 znamenke šifre.

Ukoliko se usprkos pridržavanja uputa dogodi se šifra nije bila ispravna, bicikl je potrebno odjaviti, unajmiti drugi i prijaviti neispravnu šifru službi za korisnike na info(at)nextbike.hr info(at)nextbike.hr ili putem mobilne aplikacije ili pozivom call centru na 01 777 6534.


Poreč Bike Share sustav neće dopustiti najam bicikla kojem je detektiran kvar te nije ispravan za korištenje. Sve dok naš serviser ne pregleda bicikl i ne utvrdi ispravnost bicikla, bicikl neće biti na raspolaganju kako bi naš korisnik imao potpuno ispravan bicikl za korištenje.

Našim korisnicima želimo u svakom trenutku omogućiti brz najam te sigurne i ispravne bicikle. Ukoliko primijetiš da nešto nije uredu, molimo da kvar prijaviš putem terminala, mobilne aplikacije ili call centra kako bi mogli u što kraćem roku otkloniti problem. Prijava problema neće biti naplaćena.

Poreč Bike Share dostupan je svim korisnicima u periodu od 1. svibnja do 31. listopada.